رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه شنبه، 25 شهریور 1396

با سلام و احترام، بدنبال فوت کودک کامیارانی بنام آرتین مهدی ضمن تاءسف و تاءثر فراوان  و تسلیت صمیمانه به خانواده محترم آن مرحوم و مردم شریف پالنگان و اظهار همدردی با آنان ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان خود را ملزم و متعهد می داند که کلیه ابعاد موضوع را بررسی و تا مشخص شدن علت فوت از طریق مراجع قانونی هرگونه اظهار نظری را مردود و فاقد وجاهت قانونی میداند و از صبر و بردباری و همکاری خانواده محترم مهدی سپاس و قدردانی می شود و قطعا" در صورت بروز هرگونه قصوری با مسببین برخورد و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تکرار چنین مواردی اندیشیده خواهد شد.   

                                                

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار