رهبری

بدنه خبر

اورژانس های مغز و اعصاب پنجشنبه، 26 مرداد 1396
کارگاه آموزشی" اورژانس های مغز و اعصاب" در تاریخ26 مردادماه در سالن آمفی تاتر بیمارستان با همکاری آموزش مداوم و واحد آموزش مدیریت توسعه نیروی انسانی  و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکترزندی جراح مغز و اعصاب و  خانم ها دکتر فخاریان متخصص طب اورژانس و تابان نعمتی کارشناس ارشد پرستاری با هدف آشنایی  فراگیران با اصول تشخیصی ودرمان و مراقبت بیماران با مشکلات مغز و اعصاب از قبیل سردرد،تشنج، افت هوشیاری،ضریه های مغزی و خونریزی های مغز و تفسیر کلیشه های CTSCANبا خونریزی های مغزی باحضور پرسنل شاغل در مراکز درمانی بعثت و کوثر  و دستیاران بیهوشی و کودکان برگزار شد.
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار