رهبری

بدنه خبر

" تغذیه نوزادی" پنجشنبه، 19 مرداد 1396

کنفرانس  آموزشی" تغذیه نوزادی" در تاریخ19 مردادماه در سالن آمفی تاتر بیمارستان با همکاری آموزش مداوم واساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقایان دکترهمت پور و دکتر منصوری فوق تخصص نوزادان و نمایندگی شرکت نستله با هدف آشنایی  فراگیران با اصول تغذیه نوزادان به خصوص نوزادان با مشکلات سوء تغذیه و رشد واستفاده صحیح از مکمل های غذایی در نوزادان با حضور متخصصین کودکان و پزشکان عمومی و پرسنل پرستاری بخش های نوزادان استان در سالن آمفی تاتر بیمارستان بعثت برگزار گردید.

 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار