رهبری

بدنه خبر

بارداری های پرخطر پنجشنبه، 19 مرداد 1396

کارگاه آموزشی "بارداری های پرخطر" در تاریخ 19مرداد ماه با همکاری آموزش مداوم و واحد آموزش توسعه نیروی انسانی   دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  با حضور پرسنل مامایی پرستاری و فوریت ها   برگزار گردید.هدف از یرگزاری این دوره اموزشی   ارتقا سطح دانش و آگاهی فراگیران در زمینه حاملگی های پرخطرو آشنایی فراگیران با- دیابت و تاثیر آن بر حاملگی  - تست های تشخیص دیابت و مراقبت های لازم از خانم باردار مبتلا به دیابت  -انواع اختلالات فشار خون در حاملگی  وآشنایی با فرم شناسایی مادران باردار پرخطر ونحوه تکمیل این فرم بود.

 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار