رهبری

بدنه خبر

جلسه هماهنگی شروع سال تحصیلی جدید شنبه، 11 شهریور 1396

جلسه هماهنگی شروع سال تحصیلی جدید

با حضور مسئولین آموزش دانشکده جلسه هماهنگی امور کلاسها در ساعت 11 روز سه شنبه 96/06/07 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.دراین جلسه ضمن بررسی امکانات موجود، نیازهای واحد امور کلاسها بررسی و تصمیمات لازم در مورد برنامه ریزی و جایگزینی کلاسها، استفاده از امکانات سایر دانشکده ها و رفع مشکلات موجود اتخاذ گردید.

 
پورتال اخبار