شبکه بهداشت

آخرین اخبار

عیادت مسئولین شهرستان کامیاران ازبیماران بیمارستان سینا

درآستانه هفته دفاع مقدس وهفته امربه معروف ونهی ازمنکر ازبیماران بستری دربیمارستان سینا عیادت بعمل آمد.

پنجشنبه 30 شهریور 1396

برگزاری کارگاه آموزشی مین وکمکهای اولیه

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این کارگاه آموزشی را باهمکاری جمعیت هلال احمرواداره بهزیستی جهت کلیه بهورزان برگزارنمود

پنجشنبه 30 شهریور 1396

برگزاری مراسم روزفوریتهای پزشکی درشهرستان کامیاران

دراین مراسم ازکارکنان فوریتهای پزشکی 115تقدیربعمل آمد

دوشنبه 27 شهریور 1396

کشف وضبط بیش ازیک تن موادخوراکی،آرایشی و بهداشتی

بازرسان سلامت محیط مرکزبهداشت شهرستان کامیاران طی بازدید یک روزه بیش ازیک تن موادخوراکی،آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف رارا در سطح عرضه کشف وضبط نمودند

سه‌شنبه 21 شهریور 1396

معدوم سازی یک هزارو400کارتن چیپس

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران یک تن و250کیلوگرم چیپس غیرقابل مصرف رادرمحل جایگاه دفن زباله این شهرستان معدوم نمود

سه‌شنبه 21 شهریور 1396

برگزاری دومین کارگروه شورای سلامت وامنیت غذایی شهرستان کامیاران

دومین کارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کامیاران درمحل سالن جلسات مرکزبهداشت این شهرستان تشکیل گردید

چهارشنبه 15 شهریور 1396

برگزاری مراسم بزرگداشت روزبهورز

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران درروز بهورز طی مراسمی ازخدمات بهورزان این شهرستان تقدیرنمود

دوشنبه 13 شهریور 1396

تقدیرازپزشکان درزادروزشیخ الرئیس ابوعلی سینا

پزشکان نمونه مرکزبهداشت شهرستان کامیاران لوح وهدایا خودراازدستان مدیرشبکه بهداشت ودرمان دریافت نمودند

پنجشنبه 2 شهریور 1396

برگزاری کارگاه TOTآموزش مربیان درزمینه مدیریت بحران

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این کارگاه آموزشی رابه مدت 2روزدرمحل سالن کانون ولایت این شهرستان برگزارنمود

پنجشنبه 26 مرداد 1396

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباط در جوانان

مرکزبهداشت کامیاران این کارگاه آموزشی راجهت کارشناسان بهداشتی ومراقبین سلامت زن ومردمراکزخدمات جامع سلامت شهری روستایی برگزارنمود

دوشنبه 23 مرداد 1396