شبکه بهداشت

آخرین اخبار

برگزاری کلاس آموزشی بهداشت موادغذایی جهت متصدیان مراکز حساس تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهرکامیاران

این کلاس آموزشی یک روزه درسالن کنفرانس مرکزبهداشت شهرستان کامیاران جهت متصدیان صنوف قنادی، رستوران و اغذیه فروشی های سطح شهر کامیاران برگزار گردید.

سه‌شنبه 3 بهمن 1396

برگزاری جلسه کمیته نظارت بر اجرای برنامه کنترل عفونت اچ آی وی/ ایدز(SIP)درمرکزبهداشت شهرستان کامیاران

این جلسه با حضور مدیرشبکه بهداشت و درمان این شهرستان و اعضای کمیته استانی نظارت بر اجرای برنامه برگزار گردید.

چهارشنبه 27 دی 1396

برگزاری کارگاه حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

این دوره آموزشی یک روزه در بیمارستان سینا شهرستان کامیاران جهت کادر درمان بیمارستان برگزار گردید.

دوشنبه 25 دی 1396

برگزاری کارگاه بازآموزی سامانه سیب درشهرستان کامیاران

این دوره بازآموزی در مرکزبهداشت شهرستان کامیاران جهت کلیه پرسنل اعم ازپزشک ،دندانپزشک، ماما،کارشناسان ستادی، کاردان و کارشناسان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، مراقبین سلامت و بهورزان مرکزبهداشت برگزار گردید

یکشنبه 24 دی 1396

برگزاری دوره آموزشی اورژانس هوایی

بیمارستان سینا شهرستان کامیاران این دوره آموزشی را جهت پرسنل بیمارستان و بهورزان مرکزبهداشت برگزار نمود.

شنبه 16 دی 1396

برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این کارگاه آموزشی راجهت بازرسان سلامت محیط وکاربرگزارنمود

سه‌شنبه 5 دی 1396

واگذاری بوفه(دکه)،خدمات تزریقات وپانسمان وامورات حفاظتی ومراقبتی بیمارستان سینا ازطریق مزایده ومناقصه

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران درنظرداردبوفه(دکه)،خدمات تزریقات وپانسمان وامورات حفاظتی ومراقبتی بیمارستان سینا را ازطریق مزایده ومناقصه به افرادوشرکت های صلاحیت دارواگذارنماید.

شنبه 2 دی 1396

برگزاری مراسم داوطلبین سلامت

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران دراین مراسم از داوطلبین سلامت محلات تجلیل نمود

پنجشنبه 30 آذر 1396

برگزاری جلسه هم اندیشی خیرین سلامت

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران این جلسه راباحضور فرماندار،معاون اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ومدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان کردستان وجمعی ازخیرین شهرستان کامیاران درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزارنمو

پنجشنبه 23 آذر 1396

برگزاری جلسه با امامان جمعه وجماعت

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این جلسه را درراستا برنامه های هفته ملی مبارزه با ایدز برگزارنمود

چهارشنبه 8 آذر 1396