شبکه بهداشت

آخرین اخبار

پیاده روی بانوان به مناسبت روزجهانی دیابت

این برنامه باحضوربانوان شاغل درادارات شهرکامیاران دراستادیوم ورزشی آزادی این شهرستان برگزارگردید.

پنجشنبه 25 آبان 1396

جمع آوری وارسال کمک های کارکنان شبکه به مناطق زلزله زده

کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران کمکهای نقدی وجنسی خودراجمع آوری وآن رابه مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام نمودند

پنجشنبه 25 آبان 1396

اعزام اکیپ های بهداشتی درمانی به مناطق زلزله زده

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران اقدام به اعزام اکیپی متشکل ازچندنفرپزشک و ماما ویکدستگاه آمبولانس به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نمود.

سه‌شنبه 23 آبان 1396

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی ونحوه ی ثبت اندرویدی بازرسیها

مرکزبهداشت شهرستان کامیاران این کارگاه آموزشی را جهت کلیه کارشناسان سلامت محیط وکارمراکزشهری روستایی وستادی برگزارنمود.

یکشنبه 21 آبان 1396

برگزاری جلسه باموضوع صدوراسنادمالکیت بین مدیران شبکه وبنیادمسکن

تسریع دراجرای رونداخذ اسنادمالکیت مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت ازمطالبات سرپرست شبکه بهداشت ودرمان دراین جلسه بود.

یکشنبه 21 آبان 1396

بازدیدنماینده مجلس ازبیمارستان سینا شهرستان کامیاران

دراین با زدید سرپرست فرمانداری وسرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران نماینده مردم شهرستانهای سنندج،دیواندره وکامیاران درمجلس شورای اسلامی را همراهی نمودند

چهارشنبه 17 آبان 1396

برگزاری کارگاه آموزشی" تشخیص ومداخله بموقع شنوایی نوزادان وکودکان "

مرکز بهداشت شهرستان کامیاران این کارگاه آموزشی راجهت کارشناسان و مراقبین سلامت زن ومردمراکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی برگزارنمود

سه‌شنبه 16 آبان 1396

برگزاری رزمایش پدافندغیرعامل درحوزه بهداشت ودارو

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران مانوردورمیزی پدافندغیرعامل رابراساس سناریو فرضی "کمبود دارو در بحران زلزله" برگزارنمود

دوشنبه 15 آبان 1396

معدوم سازی 11هزارکیلوگرم مواد خوراکی و آرایشی بهداشتی

این مقدارموادغیرمجازتوسط بازرسان سلامت محیط مرکزبهداشت درشش ماهه اول سال جاری ازمراکزتهیه وتوزیع جمع آوری شده است

دوشنبه 1 آبان 1396

برگزاری همایش مدیریت استرس در محیط کار

مرکز بهداشت شهرستان کامیاران این همایش را به مناسبت هفته سلامت روان برگزار نمود

شنبه 29 مهر 1396