رهبری
گل کاری بیمارستان

گل کاری بیمارستان

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

فضاهای آموزش مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

کارگاه اموزشی آشنایی با منابع الکترونیک ناشر الزویر با تأکید بر Clinical Key در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک ناشر الزویر؛ Clinical Key، Science Direct، Scoppus و Mendeley ، یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 با حضور نمایندۀ ناشر، در دو نوبت (نوبت اول: 8 لغایت 30/9) (نوبت دوم: 10 لغایت 30/11) در "مرکز آموزش و پژوهش الکترونیک A" کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر (طبقه 7)، برگزار شد.

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397

نشست هم اندیشی تشکیل موسسه خیریه بیمارستان کوثر سنندج برگزار شد

پنج شنبه 6 اردیبهشت ماه با حضور رئیس بیمارستان، امام جمعه، شورای خیرین شهرستان و مسئولین و همکاران بخش های بیمارستان نشست هم اندیشی تشکیل موسسه خیریه بیمارستان کوثر سنندج برگزار شد.

پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397

انجام اولین عمل جراحی سرطان پستان با استفاده از دستگاه گاما پروب در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج.

اولین عمل جراحی سرطان پستان با استفاده از دستگاه گاما پروب در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج جهت بیمار کانسر پستان توسط دکتر اسماعیل اکبری و دکتر حسن معیری با موفقیت صورت گرفت.

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

پروفسور محمد اسماعیل اکبری، یکی از برجسته ترین اساتید جراحی سرطان ایران از بیمارستان کوثر سنندج بازدید کردند.

صبح روز چهار شنبه 5 اردیبهشت ماه پروفسور محمد اسماعیل اکبری، رییس مرکز تحقیقات سرطان و استاد تمام کرسی جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بیمارستان کوثر سنندج بازدید کرند.

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
پیوند های مهم
تصاویر